Extrakt z hroznových semen pro zlepšení zrakových funkcí

14.11.2012 00:01
Vitamíny

Extrakt z hroznových semen obsahuje proantokyanidiny patřící do skupiny flavonoidů. Dle studií mají tyto látky schopnost zlepšovat zrakové funkce u zdravých jedinců.

Ve studii užívalo 100 dobrovolníků s nepoškozenou sítnicí 200miligramů proantokyanidinů denně nebo placebo po dobu 5 - 6 týdnů. Kontrolní skupina nedostávala žádnou léčbu. Skupina užívající proantokyanidiny vykazovala značné zlepšení zraku ve tmě a v testu citlivosti na oslnění. Zlepšení zraku je spojeno se zlepšením funkce sítnice.

Extrakt z hroznových semen můžete zakoupit na: http://www.001shop.cz/p/olej-z-hroznovych-seminek/

Zdroj: Michael T. Murray, N.D. - Encyclopedia of Nutritional Supplements

Související produkty

Přidat komentář

 
* *