Mozkové nutrienty - smart drugs

2.9.2005 00:00
Vitamíny

Schopnost odolat stresu je závislá na výkonnosti a odolnosti vyšší nervové soustavy. Do jisté míry je vrozená, nikoliv tedy univerzální. Věda se proto zaměřila na studi možností ovlivnění aktivity mozku a zvýšení jeho výkonu pomocí různých stimulačních technik vyžadujících osobní aktivitu toho, kdo se rozhodl se je naučit. Snazší je pochopitelně pasivní způsob, který představuje použiti účinných, avšak zdraví nepoškozujících látek, nikoliv tedy léků. Mnoho z nich je buď přírodního původu nebo se přírodním produktům velmi podobá, přičemž jejich základní vlastností je "nenávykovost . Tak vznikly stimulanty nové generace tzv. eugeroika.

Eugeroikum znamená dobré povzbuzení, přesto se v praxi používá výstižnější a pro uživatele zajímavější název mozkové nutrienty (nutrient je odborný výraz pro výživnou látku, chcete-li živinu). Mozkové nutrienty slouží k výživě nervových buněk, včetně těch, které tvoří mozkovou tkáň. K nim jsou ještě řazeny další látky podporující regeneraci a optimalizující pracovní výkonnost nervových buněk (neuronů), případně také ty, které doplňují hladinu látek přirozeně přítomných a buňkami produkovaných, nazývaných neurotransmitery ("přenašeče" nervových impulzů). Kromě nich to mohou být další specifické sloučeniny, nazývané biogenní aminy. Jmenují se tak proto, že obsahují "amino" skupinu, podobně jako aminokyseliny.

Mozkovým nutrientům se také říká chytré drogy (anglicky "smart drugs"). Vyznačují se dobrým efektem bez vedlejších účinků, pozorovaných naopak prakticky u všech psychofarmak a psychostimulantů. Tím se zásadním způsobem odlišují od návykových látek, jimiž se slangově říká "drogy", ale také od psychofarmak. což jsou léky, používané psychiatry.

Použití "smart drugs" je cíleno na fyzicky i psychicky zdravé osoby, které se cítí subjektivně akutně psychicky unavené a jejichž požadavkem je dočasná rychlá a účinná podpora výkonnosti a zlepšení regenerace. Jak tomu obvykle bývá při zahájení podávání nových látek, tak v tomto případě se zjistilo, že "smart drugs" je možné využít také k řešení některých onemocnění nebo alespoň k prevenci jejich vzniku.

Smart drugs dobře procházejí do mozku, kde ovlivňují výživu a činnost neuronů (mozkových buněk). Výsledkem je zlepšeni nervosvalové koordinace, z čehož následně vyplývá zlepšení stavu osob, trpících některými psychickými problémy a onemocněními U zdravých jedinců se prokazatelně zpomaluje proces stárnutí.

Existují sice nelegální stimulanty, ale také takové, které legálním způsobem mozku pomáhají, například v boji proti negativnímu vlivu současného "předimenzovaného" života.

Přehled dosud známých mozkových nutrientů
DMAE; acetyl-L-karnitin (ALC); koenzym Q10, a Idebenon (derivát Q10); GHB (gamahydroxybutyrát) - látka, osvícenými vědci nazývaná elixírem života a odpůrci neprávem označovaná za narkotikum a za příčinu mnoha úmrtí; GABA (gama-arnino-butyrát) -látka cíleně démonizovaná; DLPA (výchozí látka pro tvorbu fenyletylaminu - PEA); růstový hormon - další elixír života, démonizovaná látka, označovaná za přičinu mnoha problémů a přísně zakázaná pro použití v profesionálním sportu; PEA-fenyletylamin; adaptogenní byliny - ginkgo, žen-šen, Tryptofan, aminokyseliny, přírodní náhrada Prozacu 5-THP (hydroxytryptofan); DHEA - výchozí látka, tak zvaný prohormon, z něhož se tvoří všechny steroidní hormony, tedy jak mužské, tak ženské; vinpocetin a vincamin jsou přírodní alkaloidy, ovlivňující mozkovou činnost.

Použití chytrých drog je často ideálním řešením aktuálních problémů s psychickou únavou a dokonce i s takovým stavem, jakým je syndrom vyhoření. Tyto legální látky by tudíž mohly pomoci zabránit stoupajícímu zneužívání psychofarmak. Většina těchto léků totiž postupně mění psychiku a pacienti se na nich stávají závislými stejně jako na nelegálních drogách. V případě zlepšení stavu je obtížné tyto léky vysadit.

Použití chytrých drog přispívá ke zlepšení průběhu rekonvalescence a podporuje nebo zesiluje účinky používaných léků. Studie, provedené v průběhu posledních let, prokázaly, že některé z nich mohou významně pomoci při řešení specifických zdravotních problémů. V některých případech dokonce i bez podávání léků. Namátkou jmenujme Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu, roztroušenou mozkomíšní sklerózu, deprese nebo stavy akutní či chronické psychosomatické únavy (únavový syndrom) a stavy celkového vyčerpání nebo rychlého stárnutí.

V souvislosti s použitím "chytrých drog" můžeme očekávat objevy nových "smart drugs" přírodního původu, konkurenci ze strany syntetických "smart drugs" ve formě léčiv - psychofarmak nové generace, problémy se schvalováním jejich legálního prodeje díky tlaku farmaceutických koncernů a nedůvěru k jejich použití ze strany uživatelů pod vlivem dezinformací, záměrně šířených s cílem omezit jejich obrat.

Zdroj: RNDr. Petr Fořt, CSc. - Výživa pro dokonalou kondici a zdraví, nakladatelství Grada

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Na reparát nejlépe pomáhá průběžné studium po celý školní rok.
šarik  |  17.6.2006 13:34

Oprava lecitin.
Petr  |  17.6.2006 13:43

teda tohle není úplně OK článek, protože minimálně GHB/GABA jsou za...
asdfgh  |  8.6.2009 23:29

na učení lecitin,Bionix,na náladu nxt phase
dd  |  4.9.2009 00:02

Tak na doporučení z fóra jsem vyzkoušel ten DMAE výrobek, nejprve z...
kaacer  |  11.10.2013 08:49

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *