Vitamín C - vitamín všech vitamínů

12.11.2013 00:01
Vitamíny

Vitamín C je snad nejdůležitější živná látka vůbec a má mnohostranné účinky. Udržuje v činnosti mozek a zajišťuje nám dobrou náladu. Jde o silný antioxidant, působí protizánětlivě a přispívá k pružnosti kůže a svalů. Stimuluje také stavbu vaziva, kostí a zubů, právě tak jako chrupavek a šlach. Brání buňky proti virům a bakteriím a chrání před nachlazením. Přispívá k zvýšené tvorbě interferonu a rychlejšímu hojení ran.

Vitamin C také umožňuje využití železa z potravy, odstraňuje z těla těžké kovy a všeobecně zajišťuje jeho detoxikaci. Je nepostradatelný pro optimální fungování obranyschopnosti organismu a chrání orgá­ny i tkáně, především centrální nervovou soustavu, před ničivými účinky volných radikálů, čímž brzdí stárnutí.

Je důležitý pro přeměnu uhlohydrátů a tuků, podílí se na syntéze hormonů a stavbě červených krvinek, je nutný k stavbě nervových spojení a důležitý pro syntézu kolagenu.

Vlivem vitaminu C zůstávají cévní stěny pružné, neporušené a mladé, snižuje se dopad stresu na orga­smus a dochází ke korigování diabetických problé­mu s látkovou výměnou. Vitamin C rovněž zmenšuje škodlivý dopad kouření a chrání před oxidací krevního tuku a cukernatěním bílkovin v cévách.

Brání tvorbě karcinogenních látek, brzdí uvolňová­ní histaminu při alergických reakcích a zabraňuje za­kalení očních čoček při šedém zákalu. Stará se také o zvýšené spalování tuků a s pomocí syntézy karnitinu o jejich přeměnu na energii, takže tělo je štíhlé, silné a zdravé.

Vitamin C je nepostradatelný při působení životně nezbytných enzymů, a jakmile chybí, selhávají důleži­té buněčné funkce. Jako vitamin C-ester má příznivý vliv na žaludek, rychleji se vstřebává do krve a po­maleji vylučuje z organismu. Spojuje se s mnoha toxiny, odnímá je z látkové výměny a odvádí z těla. Zvyšuje naši schopnost reagovat na ozon, zabraňu­je syntéze rakovinotvorných nitrosaminů, přispívá k zmenšování polypů v tlustém střevě a urychluje od­bourávání alkoholu.

Především však slouží jako prevence proti in­farktům, ateroskleróze a mozkové mrtvici. Každý druhý Evropan umírá následkem kornatění koronár­ních tepen, což vede k infarktu, nebo aterosklerotických usazenin v krčních či mozkových tepnách, kdy následuje mozková mrtvice.

Hlavní příčinou aterosklerózy je chronický nedo­statek vitaminů, jenž je příčinou zeslabení a narušení tepenných stěn.

Moderní věda zjistila, že mnohé civilizační choro­by vlastně skutečnými chorobami nejsou. Dochází k nim totiž kvůli nedostatku určitých vitaminů, mine­rálních látek a stopových prvků v těle. Jakmile se ve správné kombinaci a dostatečném množství doplní, následky jejich nedostatku spolehlivě zmizí.

K zvlášť nebezpečné situaci dochází při nedostatku vitaminů a minerálních látek současně s překyselením- což je případ většiny lidí. Oxidace - „biologické rezavění“ - pak poškozuje organismus a urychluje stárnutí.

Když kvůli překyselení a nedostatku vitaminů a mi­nerálů dojde k prvnímu praskání žilek, tělo okamžitě mobilizuje vlastní stavivo - cholesterol, aby vzniklé trhliny utěsnilo. Přitom se průměr žil zužuje a tělo je nuceno zvyšovat krevní tlak, aby si za­jistilo dostatečné prokrvení. Zvýšený krevní tlak však zatěžuje žilní stěny, což vyžaduje další dávky cholesterolu. Žíly se tak čím dál více zužují a situace se vyvíjí ve spirále, která končí infarktem.

Aby se tento proces obrátil, musíme organismu poskytnout nadbytek vitaminu C, ostatních vitaminů a minerálních látek. Především pomocí vitaminu C získají žilní stěny znovu pružnost a pevnost, takže tělo může postupně odbourávat cholesterol a uvolňo­vat žíly a tepny. Krevní tlak klesá a nebezpečí infarktu nebo mrtvice je odvráceno.

Také pro diabetiky je vitamin C skutečný životo­dárný elixír, protože nejen předchází cévním kompli­kacím, ale přispívá i ke korigování diabetických po­ruch látkové výměny. Vitamin C je tudíž nezbytný pro stabilitu cév a je také nejdůležitějším prostředkem k léčení ran, významným antioxidantem a nenahradi­telným pomocníkem při výměně buněk.

Při průzkumu mezi pacienty v konečném stadiu ra­koviny se zjistilo, že díky podávání 10 gramů vitami­nu C denně - rozděleno do několika dávek - se do­ba jejich přežití více než zdvojnásobila a někteří se dokonce plně uzdravili.

Hojný přísun vitaminu C dokáže zkrátit hojení na polovinu a také výrazně klesá hladina cholesterolu. Vitamin C je rovněž velmi důležitý pro stavbu zuboviny a patří mezi významné biochemické součinitele při opticky nenápadném zajizvování.

Také značně zlepšuje buněčné dýchání. Pokud se tělo zaplaví vitaminem C, dokáže až z 98 % potlačit tvorbu nitrosaminů v žaludku, které vyvolávají rako­vinové bujení.

Jak dokazuje dlouhodobá studie amerických vědců, osoby, které požívají dostatečné množství vitaminu C (minimálně 1 gram denně), trpí třikrát až čtyřikrát méně artrózou a problémy s kolenními klouby. Podle zprávy Lékařského časopisu z října 1997 zpevňuje vita­min C kosti, což je důležité zejména u starších žen.

Čím vyšší je jeho příjem, tím víc klesá potřeba in­zulínu pro diabetiky - to je výsledek výzkumu vědců ze Stanfordovy univerzity v kalifornském Palo Altu. A americký výzkum „Studie zdravotního stavu oše­třovatelek“, kterého se zúčastnilo 120 000 zdravot­ních sester, dospěl k překvapivému závěru: Žádná z žen, která brala vitamin C pravidelně víc než 10 let, neměla ani náznak zakalení oční čočky.

Jak známo, vitamin C je lapač radikálů, což jsou vy­soce agresivní biochemické sloučeniny, které poško­zují proteiny, enzymy, lipoidy a genetické substance. Vitamin C nejenže počet těchto volných radikálů vý­razně omezuje, ale zároveň regeneruje zoxidovaný vi­tamin E a působí tak jako ochrana buněčných blan.

Kromě toho existuje zajímavá souvislost mezi lipoproteiny a nedostatkem vitaminu C. Lipoproteiny se prakticky nacházejí pouze u živočichů, kteří si nedo­kážou vyrábět vlastní vitamin C. Jde o molekuly, které přebírají funkci chybějícího vitaminu C, ovšem s jistými vedlejšími účinky, neboť při chronickém ne­dostatku vitaminu C dochází k jejich nadprodukci a ukládání, což vede k infarktu nebo mrtvici.

Můžeme tomu předcházet důkladným odkyselením, doplněním potřebných minerálních látek spolu s denním přísunem minimálně jednoho gramu vita­minu C (rozděleného do několika dávek) a cílevědo­mým dodáváním potravinových doplňků.

Zdroj: Kurt Tepperwein - Pryč s kyselostí, nakladatelství NOXI

 

Související články

V ČR byla schválena léčba infuzemi vitamínu C

16.10.2013 00:01

7 příznaků nedostaku vitamínu C

11.1.2013 00:01

Brusinky, probiotika a vitamín C - kombinace pro zdraví

15.11.2012 00:01

Přírodní látky ředící krev

20.7.2012 00:01

Vitamíny, minerály a živiny pro zdravé srdce

26.7.2011 00:00

Zánět průdušek a potravinové doplňky

22.4.2011 00:00

Význam vitamínů a minerálů pro krásnou a zdravou pleť

8.12.2010 00:00

Celiakie a doporučené potravinové doplňky

10.11.2010 00:00

Užiteční pomocníci na cestách

15.6.2010 00:00

Strava v roli spalovače tuků

8.2.2010 00:00

Jak zvýšit počet, kvalitu a pohyblivost spermií

6.3.2009 00:00

Nejlepší obranou před chřipkou je prevence. Jak na ni?

21.1.2009 00:00

Vitamín C a zdravé oči

14.9.2007 00:00

Imunita a její posilnění přírodními prostředky

24.11.2006 00:00

Přirozeně zdravé vlasy, pleť a nehty

12.9.2006 00:00

Vitamín C a fibrilace srdečních síní

19.4.2006 00:00

Silné dávky vitamínu C porážejí rakovinu

21.9.2005 00:00

Vitamín C výrazně snižuje riziko onemocnění srdce

5.4.2005 00:00

Hlavní zbraně v boji proti vráskám

12.10.2004 00:00

Jak minimalizovat vedlejší účinky hormonální antikoncepce

5.3.2003 00:00

Zvyšováni počtu spermií

4.2.2003 00:00

Nepřátelé vitamínů a minerálů

10.1.2002 00:00

Lepší hojení chirurgických ran

7.11.2001 00:00

Jak se bránit proti poškozování organismu volnými radikály

8.3.2001 00:00

Zajímavosti o vitamínu C

13.10.2000 00:00

Jak vitamín C bojuje se stárnutím

12.3.2000 00:00

Varovné signály možného nedostatku vitamínů u vašeho dítěte

3.1.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

zapoměli jste napsat, že podáním vit.C infusně do krve s aminokys.lysin...
dosil  |  13.11.2013 07:47

Článek mi přijde jak reklama farmaceutické firmy na jejich produkt. Ano,...
zvídavý  |  13.11.2013 11:27

jedná se o lék na rakovinu nebo proti rakovině?
dosil,  |  15.11.2013 09:08

Dr. Pauling, horlivý zastánce vitaminu C, bral denně 3000 mg, při nemoci...
S tím si dovolím polemizovat  |  15.11.2013 10:01

které se dožily vyššího věku než těch 94 let. Mezi oblíbené...
Znám pár lidí  |  15.11.2013 14:33

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *