Reklama

Češi mají většinou nedostatek hořčíku

Každý třetí Čech trpí nedostatkem hořčíku, jehož deficit výrazně stoupá po 45. roce věku. Proto se s ním potýká až 40 % žen v menopauze. Češi totiž přijmou zhruba o 20 % hořčíku méně, než je doporučená denní dávka. Výsledkem je nejen únavový syndrom a svalové křeče, ale i zvýšené riziko závažných civilizačních chorob, především srdečně cévních onemocnění, osteoporózy, metabolického syndromu nebo diabetu.

Pomůže příjem potravin bohatých ?na tělu dostupný hořčík, zejména pravidelné pití minerální vody, přírodního zdroje hořčíku.

Velmi významný deficit hořčíku byl shledán u 6 % postmenopauzálních pacientek, nedostatek středního stupně dokonce u 36 % pacientek.1) Tyto výsledky jsou podloženy opakovanými vlastními klinickými studiemi,“ sdělil prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. ?z Fakultní nemocnice Hradec Králové, který se tematice dlouhodobě věnuje. „Deficit hořčíku koresponduje také s výzkumy prováděnými Státním zdravotním ústavem. V souhrnné zprávě Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí (2009) se uvádí, že Češi přijmou zhruba o 20 % hořčíku méně, než je doporučená denní dávka,“ doplnil prof. Zadák.

Hořčík (magnézium) je jeden z nejrozšířenějších a nejdůležitějších prvků. Byl objeven ?i u primitivních forem života, přibližně 50-60 % je ho obsaženo v kostře, hraje klíčovou úlohu ve více než 300 enzymatických reakcích v lidském organizmu. V současné době odpovídá denní potřeba hořčíku pro dospělého jedince 420 mg na den pro středně těžce pracujícího muže a 320 mg na den pro ženu. V průmyslově rozvinutých zemích se udává, ?že průměrný příjem hořčíku u mužů odpovídá pouze 320 mg za den a u žen 228 mg za den. Na deficit hořčíku upozorní originální >>Dotazník na stanovení rizika deficitu hořčíku<<, dostupný na webu AquaLife Institute- http://www.aqualifeinstitute.cz/ke-stazeni/

Jednou z cest, jak se chránit před projevy nedostatku hořčíku, je pravidelné každodenní pití přírodní minerální vody bohaté na hořčík. Vyšetření v rámci studie ukázala významné zvýšení hodnoty hořčíku v krvi u skupiny osob, které pily minerální vodu bohatou na hořčík.2) Prokázala se také vysoká biologická dostupnost hořčíku z této minerální vody. Minerální voda se zvýšeným obsahem hořčíku je proto mimořádně vhodná pro pitný režim dospělých ?i dětí, zejména pak pacientů se sklonem k deficitu draslíku, kardiaků, hypertoniků a diabetiků. Vhodný typ minerální vody je charakterizován vedle zvýšeného obsahu hořčíku a draslíku ?také nízkým obsahem sodíku,“ doporučil prof. Zadák.

Reklama

Nedostatečný příjem hořčíku je důsledkem nižšího obsahu tohoto prvku v potravinách, špatné úpravy potravy, nezdravého životního stylu s konzumací velkého množství tuků a cukrů, ?které zhoršují vstřebání a biologickou dostupnost hořčíku. K jeho deficitu v lidském organizmu přispívá také vysoký příjem kofeinu a alkoholických nápojů, vysoká stresová zátěž a znečištěné vnější prostředí. Nedostatek hořčíku způsobuje řadu poruch v oblasti metabolizmu svalů, kardiovaskulárního systému, kostního metabolizmu a procesu získávání energie. Epidemiologické studie dokazují vysoký výskyt kardiovaskulárních příhod a zkrácení života těchto pacientů, u premenopauzálních žen poškození kostí a rozvoj osteoporózy.

 

Reklama

Komentáře

Reklama