Reklama

Zvětšená prostata se dá léčit i vodní parou

Pocit, že se nelze úplně vymočit, slabý nebo nestejnoměrný proud, časté či bolestivé močení nebo „nekonečné“ čekání na samotné vyprázdnění měchýře – to jsou hlavní příznaky zvětšené prostaty, která trápí přes 50 % mužů ve věku nad 60 let. A v 85 letech už téměř každého. Takzvaná benigní hyperplazie prostaty (BPH) se v Česku týká statisíců mužů.

Urologové přicházejí s novým šetrným způsobem léčby – zbytnělou prostatu zmenšují vodní párou. O této metodě hovořili na 67. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP, která startuje online 20. října.

Prostata je mužský pohlavní orgán, který leží pod močovým měchýřem, a její velikost ovlivňují hormony. Zatímco u mladých lidí ji lze velikostně přirovnat ke kaštanu, ve starším věku už může připomínat mandarinku a člověka pořádně potrápit. Dosud jsme BPH řešili buď léky, nebo operačně, ale tato relativně nová metoda příznaky BPH šetrně potlačuje, účinně zmenšuje prostatu, vše s minimem vedlejších účinků,“ vysvětluje prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, předseda České urologické společnosti (ČUS). Léčba vodní párou se provádí v krátké narkóze nebo to může být i jednoduchý ambulantní zákrok pouze s lokálním umrtvením. Přes močovou trubici se zavede do prostaty nástroj a přes něj se aplikuje vodní pára do přesně určeného prostoru prostatické tkáně po dobu asi devíti vteřin. Uvolněná energie je natolik silná, že zasažené buňky usmrtí, a tyto odumřelé buňky tělo časem odstraní přirozenou cestou – hojením. Prostata se tak zmenší a dojde k uvolnění tlaku na močovou trubici, a tím i k ústupu příznaků nemoci.“

Největší výhodou této léčby je její šetrnost. Přesto ji dle prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc., přednosty Urologické kliniky FN Motol, dosud podstoupilo pouze asi 300 Čechů. Velkou roli v tom hraje skutečnost, že léčbu vodní párou nehradí zdravotní pojišťovny, a zájemci o tuto léčbu tak zaplatí desítky tisíc korun. „Metoda je bezpochyby nejšetrnější z těch, které máme k dispozici, a například v USA se postupně stává jednou z nejpoužívanějších,“ pokračuje prof. Babjuk. „Většina pacientů cítí úlevu už přibližně za dva týdny po výkonu. Příznaky pak ještě dále ustupují, takže definitivního příznivého efektu dosahujeme po několika měsících. Důležité je, že metoda je spojena s menším rizikem takzvané retrográdní ejakulace – nepřítomnosti výstřiku semene během vyvrcholení – než jiné způsoby léčby.“

Prostata je mužský pohlavní orgán uložený pod močovým měchýřem. Produkuje 15–30 % objemu tekutiny ejakulátu, jejímž úkolem je zvyšovat životaschopnost spermií. Obvyklá hmotnost prostaty se u mladého muže pohybuje kolem 15–20 gramů, při zvětšení může její hmotnost dosáhnout 100–200 gramů. Příčiny zvětšené prostaty urologové neznají. Podle dostupných dat usuzují na změny hladin hormonů, jejichž přesné mechanizmy však dosud nejsou objasněny. Podle urologů tak ani není možná prevence.

Reklama

 

O České urologické společnosti

Česká urologická společnost (ČUS) sdružuje lékaře, kteří se věnují prevenci, diagnostice, léčbě a výzkumu nemocí v oblasti urologie. Podporuje a zastupuje zájmy oboru a své delegáty vysílá do výborů a poradních orgánů Ministerstva zdravotnictví ČR. Je součástí České lékařské společnosti. Více informací je na www.cus.cz a na www.muziprotirakovine.cz.

Reklama

Komentáře

děda75 (Pá, 5. 11. 2021 - 13:11)
"Podle urologů tak ani není možná prevence."
Neplašte se, není tomu tak.
Stav moderních "poznatků" o hyperplazii je výsledkem po desítky let působícího vlivu světové farmaceutické lobby na výchovu lékařů. Jinak řečeno, dlouhodobé ignorace vlivu výživy na nemoci. A ještě jinak řečeno, přeměny medicíny na honbu za penězi.
Užitečné poznatky k hyperplazii měli lékaři (v USA) již před 50 a více lety, kdy lobby teprve nabírala dech. Do dneška byly postupně "gumovány".
Shrnu je do jediné věty: pokud muž bude mít od věku cca 30 let ve stravě denně cca 40 mg zinku, nebude mít s hyperplazií žádný problém. (Pokud to časově zanedbá, bude potřebovat víc, náprava už nemusí být snadná. Moje zkušenost - v šedesáti zralý na okamžitou operaci, po osmdesátce téměř v pořádku. ) Moje a nikoliv jen moje přesvědčení: věškeré zdravotní potíže, včetně nemocí civilizačních, utoimunitních, dokonce i mnoha dědičných, jsou z cca 80% způsobeny jen vadnou výživou, a v převažující míře jsou vratné.
Howgh.
Reklama