Vitamín K2: Použití a výhody

Vitamín K2 je zásadní vitamín, o kterém mnoho lidí nikdy neslyšelo. Je smutné, že tato základní živina je často přehlížena, i když je důležitá ve všech fázích života, nikoliv pouze pro novorozence a těhotné maminky. Ostatní vitamíny a minerály, jako například vitamín D, hořčík, vápník si získaly pozornost, kterou si zaslouží, ale K2 je často ignorován, což může mít neblahé následky.

Co je to Vitamín K2?
Vitamín K je vitamín rozpustný v tucích, který je důležitý pro srážení krve a který je prospěšný pro zdravé srdce, kosti a imunitní systém.

Existuje několik různých forem vitamínu K, zejména K1 a K2, které působí jinak v těle:

Vitamin K1- (nebo fylochinon) je přirozená forma, která se nachází v listové zelenině a kopřivách.Využívá se v játrech pro správnou srážlivost krve.

Vitamin K2- (nebo menachinon) je lépe stravitelná forma vitamínu K nacházející se v některých fermentovaných potravinách a doplňcích stravy. Využívá se v měkkých tkáních a je užitečný pro kosti, srdeční tkáně a další.

Vitamin K3- (nebo menadion) je syntetická forma vitaminu K. To je obvykle ten, který se píchá kojencům při narození a některé studie prokázaly potenciální toxicitu této formy.

Která forma je nejlepší
Vitamin K1 se nachází v listové zelenině, i když pouze malé množství je skutečně absorbováno do organismu. Ve skutečnosti, odborníci naznačují, že pouze 10% z vitaminu K1 v listové zelenině je využitelných pro organismus.
Vitamin K2 se nachází ve fermentovaných mléčných výrobcích krav krmených čerstvou trávou a v některých zkvašených potravinách (jako je natto). K2 je produktem fermentace a je vytvořen některými bakteriemi. Obecně platí, že fermentované potraviny obsahují poměrně menší množství K2 (ve srovnání s K1 v listové zelenině), avšak je více vstřebatelnější.

Zajímavé je, že studie ukázaly velký zdravotní a kardiovaskulární přínos vitamínu K2, ale téměř žádný vliv K1. Vitamín K1 je nutný pro řádné srážení krve a je metabolizován v játrech, zatímco K2 má výhody pro kosti a kontroluje správné využití vápníku. Ve skutečnosti je užitečné uvažovat o těchto vitamínech jako o dvou samostatných živinách s různými účely.

Existuje také mylná představa, že tělo může přeměnit K1 na K2. Výzkum ukázal, že ve skutečnosti, zatímco některá jiná zvířata mohou účinně převést K1 na K2, lidé potřebují potraviny nebo doplňkové zdroje K2 pro dobré zdraví.
Chris Kresser vysvětluje, proč konverze K1 na K2 není účinná u lidí:Dříve se chybně věřilo, že střevní bakterie jsou nejvýznamnější pro vitamín K. Nicméně většina důkazů odporuje tomuto názoru. Většina z vitamínu K2 vyrobeného ve střevě jeuložena do bakteriální membrány a není k dispozici pro absorpci. Takže je pravděpodobné, žestřevní výroba K2 jen málo příspívá k hladině vitamínu K.

Máme nedostatek vitamínu K ?

Odhaduje se, že více než polovina dospělé populace má nedostatek vitaminu K.Projevy nedostatku vitaminu K se mohou manifestovat ve vážnějších problémech jako jsou kardiovaskulární choroby, úbytek kostní hmoty, tvorba zubního kazu nebo se mohou projevit menší symptomy jako snadná zranitelnost, silná menstruace, krvácení z nosu.Ti, kdo mají zažívací potíže nebo mají v anamnéze užívání antibiotik jsou nejvíce ohroženi těmito problémy.
Obecně platí, že by to byl dobrý nápad získávat dostatečné množství vitamínu K1 a K2 ze stravy a z doplňků stravy, i když K2 je nejvíce studována a efektivní pro účinky uvedené  níže.
Dále v tomto článku budou používány termíny “vitamín K“ a “K2“ s odkazem na K2 formu vitamínu K.

Proč vlastně je vitamín K tak důležitý ?

1. Pro zdravé kosti

Výzkum ukázal, že Vitamín K2 je jednou z nejdůležitějších živin pro dlouhodobé zdraví kostí a že je ještě důležitější než vápník.K2 je potřebný pro navázání vápníku a dalších minerálů do kostní matrix pro posílení kostí (a ne aby zůstaly v měkké tkáni, kde může dojít k vápenatění na nesprávných místech).Ve skutečnosti studie ukázaly, že vitamin K je účinný nejen při zastavení ztráty kostní hmoty u lidí s osteoporózou, ale potenciálně i při ústupu osteoporózy. Tento stejný výzkum zjistil, že dochází až k 80% snížení zlomenin u pacientů s osteoporózou při užívání K2 doplňku.

2. Pro zdraví srdce

Ke kalcifikaci tepen může dojít, když člověk konzumuje příliš mnoho vápníku bez potřebných spolufaktorů v těch správných poměrech: hořčík, vitamín K2 a vitamín D3.Kniha Paradoxvitamínu K a vápníku podrobně popisuje, jak je vitamín K je potřebný k uvedení vápníku do kostí a dalších potřebných míst v těle a jehoodvedení z měkkých tkání, tepen a srdce. Hořčík je pro tento proces také důležitý.Bez K2, D3 a hořčíku je vznik kalcifikací pravděpodobnější.Je důležité si uvědomit, že výzkum ukazuje pouze na kardiovaskulární prospěch  K2 a ne K1. Ve skutečnosti Rotterdamova studie zjistila, že ti, kteří měli nejvyšší  příjem K2 z potravy nebo doplňků stravy,  měli nejnižší riziko kalcifikace tepen, a nejnižší riziko vzniku nebo úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.S drastickým vzestupem srdečních onemocnění v posledních desetiletích, se vitamin K  stává stále důležitějším tématem.

3. Pro orální zdraví

Orální zdraví je životně důležité pro celkové zdraví a vitamin K je důležitý pro zdraví ústní dutiny. Ve skutečnosti vitamín K byl jedním z vitamínů, které Dr. Weston A. Price zjistil jako zásadní pro remineralizaci zubů a prevenci zubního kazu.Vitamín K lze využít k remineralizačnímu procesu, který pomůže zvrátit male kazy.

4. Chcete-li snížit výskyt křečových žil

Stejná akce, která dělá vitamín K prospěšný pro zdravé kosti, může být též užitečná pro ty, kteří trpí křečovými žilami.
Výzkum na lidech je stále ještě v raném stádiu, ale již víme, že vitamín K je potřeba pro výrobu MGP (matrixový GLA protein), který pomáhá vyhnout se kalcifikacím v tepnách. Stejný protein pomáhá také zastavit kalcifikace v žilách, protože vápník určený pro kosti je zaveden do kostí a nehromadí se v tepnách a žilách.Předběžná studie zveřejněná v Journal of Vascular Research zjistila, že vitamín K2 byl nezbytný pro zvrácení chemických změn a vyhnnutí se nebo zbavení se křečových žil. Je zapotřebí další výzkum, ale protože Vitamin K má i mnoho dalších výhod, stojí za vyzkoušení pro ty, kteří zápasí s křečovými žilami.

5. Chcete-li snížit riziko rakoviny

Existuje několik dobře zdokumentovaných studií, které ukazují na vzájemný vztah mezi vyšší spotřebou vitaminu K a nižším rizikem některých druhů rakoviny:

o Evropská kohortová studie ukázala, že K2 může snížit riziko rakoviny prostaty o 35%
o Navazující studie prokázala 63% snížení rizika rakoviny prostaty u pacientů s nejvyšším příjmem vitaminu K vs. s nejnižším příjmem.
o Studie z roku 2003 ukázala přínos K2 při zpomalení růstu rakoviny plic a leukemických buněk. Je také prokázáno, že snižuje riziko a zastavuje růst hepatocelulárního karcinomu, nebezpečného druhu rakoviny jater.
o Oslabuje schopnost nádorových buněk stimulovat růst nádoru
o Zastavuje proliferaci rakovinných buněk
Life Extension Magazine oznámil, že: laboratorní studie ukazují obrovský potenciál vitaminu K I u mnoha jiných typů rakoviny. Vitamin K2 určité druhy lidských leukemických buněk přeměňuje na běžné bílé krvinky. V buňkách některých mozkových nádorů, rakoviny žaludku a u kolorektálního karcinomu, vitamin K zastavuje reprodukční buněčný cyklus a vyvolává apoptózu. Vitamin K také spouští DNA degradující protein, který rakovinné buňky normálně potlačují; čímž se zabrání nádorovým buňkám, aby se účinně samy opravily.Je určitě potřeba další výzkum, ale již tyto počáteční studie ukazují, že vitamín K může být efektivní (a levnou) možností pro budoucnost léčby rakoviny.

6. Pro zdraví mozku

Fascinující nový výzkum ukázal, že stejný proces, který umožňuje vitamínu K být užitečný pro prevenci vápenatění tepen a svalových tkání, může také být přínosem pro ochranu mozku před Alzheimerovou chorobou a dalšími nemocemi.Teorie stručně řečeno říká, že vitamín K pomáhá zabránit přebytku vápníku v organismu (včetně mozku). Přebytek vápníku v mozku stojí za některými poškozeními u Alzheimerovy choroby.Další studie se zaměřila na dietní příjem vitamínu K u pacientů s časným stádiem Alzheimerovy choroby, a zjistila, že ti s diagnózou Alzheimerovy choroby měli podstatně méně vitamínu Knež lidé v kontrolní skupině.

7. Dlouhověkost

Nyní víme, že vitamin K ovlivňuje 16 GLA-proteinů v těle. To je jeden z důvodů, proč studie shodně prokázaly inverzní vztah mezi hladinou vitaminu K a mortalitou ze všech příčin. Jinými slovy, čím vyšší hladina vitamínu K, tím menší je pravděpodobnost, že člověk zemře. Ve skutečnosti, poslední studie ukázala, že lidé s nejvyšším příjmem měli o 36% menší pravděpodobnost úmrtí z různých příčin, než ti s nejnižším příjmem.
Samozřejmě, že všechny výše uvedené zdravotní účinky ukazují, proč může mít vitamín K takový vliv na mortalitu tím, že sníží riziko úmrtí z hlavních příčin, jako je ateroskleróza, osteoporóza, cukrovka a rakovina.
Nedostatečná srážlivost krve byla považována za hlavní příznak nedostatku vitaminu K. Nicméně vědci zjistili, že můžete mít dostatek vitamínu K na podporu zdravé krevní srážlivosti, ale přitom nedostatek vitamínu K pro to, aby aktivoval GLA-proteiny potřebné pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění, osteoporózy, diabetu a rakoviny. Naštěstí, studie ukazují, že suplementace vitamínem K může významně zvýšit množství aktivovaných Gla-proteinů v tkáních bez nadměrné aktivace koagulačních proteinů.

8. Syntéza dalších živin

Vitamín K je potřebný pro správnou syntézu vápníku (spolu s hořčíkem), ale je třeba také být v rovnováze s Vitamínem D3.  K2 a D3 pracují synergicky pro mnoho aspektů zdraví. Ve skutečnosti vápník, hořčík, K2 a D3 spolupracují v rovnováze. Užíváním příliš mnoho D3 může vést k nedostatku hořčíku bez doplňování hořčíku. Užívání příliš mnoho vápníku může způsobit nedostatek hořčíku nebo vést k přílišné kalcifikaci.Vitamin D pomáhá vstřebávat vápník, ale K2 pomáhá dostat ho do kostí a hořčík pomáhá zajistit, že se tam dostane efektivně.

9. Zdraví kůže a Anti-Aging

K2 je prospěšný pro zdraví pokožky a působí proti stárnutí. Stejně jako zabraňuje vápenatění tepen, žil a měkkých tkání, pomáhá zabránit nahromadění vápníku v elastinu kůže. Z tohoto důvodu může K2 pomoci udržet pokožku pružnou a zabránit vytváření vrásek. Výzkum z roku 2011 ukázal, že ženy s rozsáhlými vráskami mají  pravděpodobně též nízkou hmotnost kostí. Další výzkumy ukázaly, že japonské ženy mají méně vrásek než ženy z jiných kultur zřejmě díky obsahu Natto (fermentované sóji s vysokým obsahem K2) ve stravě.

Jak testovat deficit K2?

Můžete měřit K1 a K2 v séru, stejně jako můžete měřit D3, ale bohužel to není extrémně přesné, protože K1 je uchováván v játrech a má krátký poločas (asi 4 hodiny). V podstatě, je testované sérum odhalí pouze hladiny vitaminu K od příjmu potravy v posledním dni. K dispozici je pokročilejší test, nazvaný enzymatický imunitní test (ELISA), který testuje přítomnost MGP. První zprávy o tomto testu ukázaly, že téměř 100%testovaných lidí mělo nedostatečné hladiny. Lékař, který vyvinul test, doktor Schurgers naznačuje, že téměř každý by mohly těžit z navýšení dietního a doplňkového příjmu K1 a K2.

Jak užívat...

Vzhledem k tomu, že nejsou známy žádné vedlejší účinky konzumace K2, a to i při vysokých dávkách, někteří odborníci doporučují až 500mcg za den.Tyto vysoké dávky je třeba užívat pod vedením lékaře, aby se ujistil, že kofaktory (D3, vápník a hořčík) jsou udržovány ve správné hladině.Samozřejmě, protože K2 je v tuku rozpustný vitamin, tak je důležité se poradit s lékařem, než začnete s jeho užíváním zvláště ve vysokých dávkách a pokud jste těhotné a kojící.

Potravinové zdroje vitamínu K

Potravinové zdroje K1: Kapusta, Sušená bazalka, Jarní cibulka, Brokolice, Růžičková kapusta, Chřest, Hlávkové zelí, Okurky, Sušené švestky, Většina listové zeleniny

Potravinové zdroje K2: Natto ze sojového sýra (nejlepší zdroj), Máslo od krav pasoucích se na trávě, Sýr od krav pasoucích se na trávě, Žloutky, Kuřecí játra, Hovězí maso krav pasoucích se na trávě, Kuřecí ,  Fermentovaný olej z tresčích jater

Sečteno podtrženo

Vitamin K2 je životně důležitá živina a její rozšířený nedostatek by mohl souviset s rychlým růstem zdravotních problémů, které vidíme v moderní společnosti.

Zdroj: http://wellnessmama.com/54423/vitamin-k2-uses-and-benefits/

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (11)

 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Hlásím, že údajně od prosince již bude i v ČR přípravek s vit. K2 /včetně Calcia a D3/, nějak pod názvem Osteo plus či tak nějak. Info mám od kolegyně ze Slovenska. Tak snad lékárny budou něco vědět kdy...

  Lis 19, 2015
 • Obrázek uživatele Ano
  Ano (anonym)

  kupuji si a užívám tekutý vitamin K2D3.Je levnější než forma v kapslích.Vyrábí Biomin /kapsle/ a Marnys /kapky/.

  Lis 19, 2015
 • Obrázek uživatele Ríša
  Ríša (anonym)

  Vitamín K2 má smysl jedině ve formě MK-7. Nakoupil jsem ho zde: http://hlavnezdrave.cz/obchod/vitamin-k2-mk-7-100mcg-120-tablet/, ale to ještě neměli kombinaci K2 MK7+D3, kterou koupím přesně za měsíc a půl. Nic levnějšího nebo lepší jsem nikde v ČR nenašel, pokud někdo z Vás ano, prosím, hoďte to sem.

  Pro 11, 2015
 • Obrázek uživatele Momentálně je v ČR
  Momentálně je v ČR (anonym)

  Vitamín K2 má smysl jedině...k dispozici 100 mikrogramů od Solgaru za 800, 50 mcg od Swansona za 236 a od Marnysu 75 mcg za 279. Tak včil mudrujte. Vit K1 nebo K3 skutečný vit. K2 nenahradí

  Pro 11, 2015
 • Obrázek uživatele ne ne
  ne ne (anonym)

  k dispozici 100 mikrogramů... + b12.to není pravda. K1 je k dispozici na niemu v 236 jeden. Takže mikrogramy ne, protože K2 také niem, zůstává vniveč. Beru MK

  Pro 11, 2015
 • Obrázek uživatele K1
  K1 (anonym)

  + b12.to není pravda. K1 je...je na prd. Proto je taky mnohem levnější. Reguluje jenom srážlivost krve. Na regulaci vápníku se vůbec nepodílí.

  Pro 11, 2015
 • Obrázek uživatele Ríša
  Ríša (anonym)

  kupuji si a užívám...Teď na to koukám a výhodněji to nevyjde, navíc to množství vitamínu D3 je docela výsměch ;-)

  Pro 23, 2015
 • Obrázek uživatele Ríša
  Ríša (anonym)

  k dispozici 100 mikrogramů...Reagujete na mě, ale moc tomu nerozumím.

  Pro 23, 2015
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Takže který a od koho?

  Pro 23, 2015
 • Obrázek uživatele Nejlepší zdroj je Natto
  Nejlepší zdroj ... (anonym)

  Špatně se shání a většině lidí je tahle fermentovaná potravina odporná. Myslím Čechům. Japončíci se tím ládují horem dolem. Kdo nemá rád sushi, ústřice nebo olivy, tak tomu Natto rozhodně nepojede. Jak praví slogan, Natto si zamilujete nebo vám bude odporné. Ale obsah vitaminu K2 je v něm opravdu impozantní. 870 mcg na 100 gramů Natto. A cena je celkem nízká Mražené Natto z Japonska stojí cca 85 korun za 200 gramů. U nás dělané Natto stojí kolem 30 korun za 150 gramů. Samotné se to ale jíst nedá. Japončíci si to míchají do rýže, ale jde to zamíchat i do špaget, do jáhel, kuskusu nebo bulguru. Nesmí se to vařit, jenom se zamíchá do teplého pokrmu. Slizu ani smradu se nelekejte, to k Natto patří jako k velbloudovi hrby.

  Pro 23, 2015
 • Obrázek uživatele Jana
  Jana (anonym)

  Já K2 vitamín beru od té doby, co jsem byla po porodu, protože mi chybělo dost látek v těle a i tento.Doktorka mě pak i řekla, že od toho mohou být i ty bolesti hlavy, které mám, takže mi doporučila si ho koupit a brát aspoň jednou denně tobolku.Vzhledem ke složení, které má většina doplňků stravy, jsem si vybrala přes kamarádku výrobce Biomin.Je to vegan, bez cukru, laktozy, sladidel, konzervantů i bez stabilizátorů.Mám to zatím druhý měsíc a už cítím změny, hlava mě opravdu tolik nebolí,mimo to mi doktorka řekla, že když to budu brát poctivě, bude to mít vliv i na kosti, protože prý K2 přispívá k udržení zdravých kostí a cíleně směřuje vápník do kostí a brání jeho ukládání doměkkých tkání a cév, což by bylo skvělé, v naší rodině se na to trpí.

  Čer 29, 2021

Přidat komentář

Reklama

Reklama