Reklama

Vitamin E může zpomalit rozvoj Alzheimerovy nemoci

Vitamin E brání oxidaci lipidů v mozku a cerebrospinální tekutině. Nabízí se jako nový perspektivní prostředek při léčení Alzheimerovy choroby.

Ačkoliv lidský mozek představuje necelá 2 % tělesné hmotnosti, spotřebuje více než čtvrtinu tělního kyslíku. Vysoké hladiny nenasycených lipidů v mozku jsou náchylné na oxidační poškození, což se považuje za důležitý faktor ve vývoji neurodegenerativních poruch, jako je Alzheimerova choroba.

Nízká hladina vitaminu E v mozku je u pacientů s Alzheimerovou chorobou běžná. To naznačuje, že suplementace vitaminem E by mohla mít ochranný efekt. Nedávné studie s pacienty s mírným stavem Alzheimerovy choroby to potvrzují.

Důvod, proč se vitamin E chová jako antioxidant v cerebrospinální tekutině, ale jako prooxidant v krvi, souvisí v hlavními rozdíly v oxidačních podmínkách v těchto dvou tělních tekutinách.

Vitamin E might delay development of Alzheimer´s disease. PRISM, 2005, č. 2, s. 8. In: Kontusch, A., Schekatolina, S.:
Vitamin E in neurodegenerative disorders: Alzheimer´s disease. Ann. NY Acad. Sci., 2004, 1031, s. 249?262

Reklama

Autor : Ing. Ctibor Perlín, CSc. ; Zdroj : ÚZPI

Reklama

Komentáře

Reklama