Reklama

Pycnogenol proti lupence, hemoroidům a hypertenzi

Bolestivé hemoroidy, lupenka a vysoký krevní tlak mají něco společného: průtok krve. Výzkum prokázal, že tyto tři nemoci mohou být všechny úspěšně léčeny extraktem z kůry borovice názvaným pyknogenol.

Tři poslední klinické studie ukázaly, že extrakt z francouzské borové kůry - pycnogenol může pomoci při léčbě lupénky a hemoroidů a snížit vysoký krevní tlak.

Všechny tyto tři nemoci jsou spojeny s potřebou zdravého krevního průtoku.

Případ psoriázy a pyknogenolu
Ve výzkumu na italské Chieti-Pescara univerzity, vědci zkoumali pacienty se středně těžkým až těžkým průběhem psoriázy. Tři měsíce polovina pacientů dostávala 150 mg patentovaného extraktu z borové kůry denně a druhá polovina byla léčena osvědčenými postupy klasické medicíny.
Po třech měsících pacienti užívající pycnogenol měli významně lepší výsledky než konvenčně léčená skupina. Měli signifikantně vyšší obsah hydratace v pleti a snížení příznaků - včetně erytému, indurace a deskvamací - ve srovnání s kontrolní skupinou.
V konečném důsledku pacienti užívající pyknogenol měli v průměru o 32 procent rychlejší léčení a snížení nákladů na léčbu o 36 procent ve srovnání s kontrolní skupinou.
Kromě toho rozdíly ve zlepšení mezi pacienty byly větší u pacientů se závažnými případy psoriázy.

Pyknogenol urychluje dobu hojení hemoroidů
Léčebný účinek extraktu z borové kůry na kůži se také odráží  u jedné z více bolestivých chronických chorob: hemoroidů.
V jiné studii z italské Chieti-Pescara univerzity, vědci zkoumali 49 pacientek s chronickými (3. a 4. stupně) hemoroidy po těhotenství. Polovina skupiny dostávala 150 miligramů extraktu z borové kůry -pyknogenolu denně a druhá polovina “nejlepší metody“ na hemoroidy konvenční medicíny. Doba léčení byla šest měsíců.
Na konci období šesti měsíců, 75 procent pacientů užívajících pycnogenol nemělo žádné příznaky hemoroidů, přičemž 56 procent z kontrolní skupiny bylo bez příznaků.
Čím více závažné a chronické byly hemoroidy, tím větší měli pacienti úspěch s extraktem z kůry borovice. Sedmdesát procent pacientů  s hemoroidami 4. stupně užívajících pyknogenol bylo bez příznaků po šesti měsících, zatímco pouze 36 procent z kontrolní skupiny bylo bez příznaků.

Reklama

Pycnogenol, hypertenze a krevní průtok
Alespoň část z těchto pozitivních účinků pyknogenolu pocházejí ze skutečnosti, že extrakt zlepšuje zdraví cév, snižuje výskyt plaku a zvyšuje průtok krve. To je užitečné zejména u menších cév, jako jsou ty, které vyživují kožní buňky.
Vědci zkoumali 93 pacientů s chorobou tepen - 32 z nich mělo vysoký krevní tlak, 31 mělo vysoké hladiny cholesterolu v krvi, a 30 mělo problémy s kontrolní hladinou cukru v krvi (hyperglycemické) - společně s 31 zdravými pacienty. Sledoval se nejen krevní tlak, ale i  průtok krve - Ultrazvukovým dopplerovým průtokoměrem.
Každá z výše uvedených poruch se vztahuje k snížení průtoku krve v důsledku nedostatku pružnosti  stěn krevních cév a existence plaku v krevních cévách - který částečně blokuje průtok krve v žilách a tepnách.
Po dvou až třech měsících léčby na 150 miligramy pycnogenolu denně vědci zjistili, že u všech čtyř skupin se zvýšil průtok krve a snížil krevní tlak.
Po dvou měsících vědci zjistili, že průtok krve se zvýšil o 54 procent, a za tři měsíceo více než dvě třetiny.

Kromě toho, hodnoty průtoku krve pacientů s onemocněním cév byly srovnátelné po třech měsících s hodnotami zdravé skupiny. Zdravý skupina také zaznamenala zvýšení krevního průtoku po období tří měsíců.

Dále vědci zjistili, že pycnogenol výrazně snižuje oxidativní stres. Oxidační stres je spojen s vznikem plaku v cévách a vysokým LDL-cholesterolem, jelikož lipoperoxidace přeměňuje lipoproteiny s nízkou hustotou na volné radikály, které poškozují stěny krevních cév.
Další výzkum ukázal, že pycnogenol výrazně neutralizuje volné radikály v těle.

Reklama

Komentáře

Reklama